unidos-mediassa

Tiedätkö miten voit auttaa monikulttuurista ryhmää toimimaan tehokkaasti ja sujuvasti?

Palveletko asiakkaita eri kulttuureista?

Koulutatko tai opetatko monimuotoisia ryhmiä?

Onko jokin tietty maa toiminnallesi oleellinen?

Tarvitsetko kulttuurista osaamista strategisen työsi tueksi?

Lähdetään liikkeelle! Mitataan organisaatiosi kulttuurienvälisen osaamisen taso