Facebook twiitti blogi

(FM, KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ
JA KANSAINVÄLISET SUHTEET)

 Eila Isotalus on kulttuurienvälisen osaamisen kehittämisen asiantuntija. Hän on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien henkilöstön kehittämisen parissa niin pienissä paikallisissa kuin suurissa kansainvälisissä organisaatioissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hän on  työskennellyt Suomen ohella myös mm. Ranskassa, Boliviassa, Meksikossa ja Tansaniassa kouluttaen sekä suomalaisia että monikulttuurisia työyhteisöjä ja tiimejä. Lisäksi hän on konsultoinut erilaisia prosesseja, kuten kulttuurisenvälisen osaamisen valtavirtaistamista HR-toimintoihin, osaamisen kehittämisen strategioiden luomista ja niiden pedagogista toteutusta. 

 Eilaa on kiitelty kyvystä luoda interaktiivinen ja monipuolinen oppimisympäristö. Hänellä on taito selittää teorioiden avulla jokapäiväisiä kokemuksia, ja siten auttaa kokemusten kautta oppimista ja uusiin tilanteisiin soveltamista. Hänellä on käytössään laaja opetus- ja työskentelymenetelmien kirjo. Eila Isotalus on arvostettu ja usein hyödynnetty asiantuntija julkishallinnossa, oppilaitoksissa ja yksityisellä sektorilla. (FM, KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ
JA KANSAINVÄLISET SUHTEET)

Marisa Kerman on toiminut konsulttina ja valmentajana lähes kymmenen vuotta. Hänen erityisosaamisalueensa on kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasoilla. Kerman on työskennellyt menestyksekkäästi useiden eri kansainvälisten organisaatioiden kanssa tilanteissa, joissa kulttuuri vaatii erityistä huomiota, kuten fuusio- ja lokalisaatioprosessit sekä kansainväliset komennukset. 
 
Marisa Kermanilla on vuosien kokemus koulutusohjelmien kehittämisestä, tuotteistamisesta ja jalkauttamisesta suomalaisille ja kansainvälisille organisaatioille. Hän on kokenut valmentaja ja esiintyjä, jolla on kyky saada ihmiset toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Kermanilla on myös kokemusta erilaisten verkkopohjaisten oppimisratkaisujen mallintamisesta osana strategista henkilöstön osaamisen kehittämistä.


Unidos Oy:llä on myös laaja asiantuntijaverkosto käytettävissä.