Facebook Twitter blogi

KULTTUURIENVÄLISYYSTAITOJA TYÖYHTEISÖILLE

Miten meistä tulee "me"?  Miten erilaiset ihmiset kokevat
työtoveruutemme ja toimintatapamme?

Mitä tulisi huomioida eri kansallisuuksien kanssa työskennellessä?
Miten eri kulttuuritaustasta tulevia osallistujia saadaan parhaiten
aktivoitua yhteiseen työskentelyyn?

Miten voisimme hyötyä monikulttuurisuudesta tuotekehityksessä? Myynnissä? Markkinoinnissa?

 

UNIDOSIN KOULUTUKSESSA lähdemme liikkeelle työyhteisön omista
odotuksista ja arvostuksista
. Tutustumme erilaisiin viestintätyyleihin ja
-strategioihin
ja kokeilemme niiden toimivuutta työyhteisössämme.
Rakennamme luottamusta ja yhteistä toimintatapaa erilaisissa käytännön 
harjoituksissa.

Konkreettisimmillaan luomme yhteisiä toimintaohjeita. Koulussa tämä
voisi tarkoittaa esimerkiksi rasismiin suhtautumisen pelisääntöjä ja työpaikalla 
esimerkiksi palautteen antotapaa. 

slaideri-nuoli-VASEN Navigointia kohdekulttuurissa 5 MO Monikulttuurisuudesta potkua organisaatioon Rekrytointiprosessin uudet (v)aatteet nappi-OIKEA-PUOLI