Facebook Twitter blogi

KULTTUURIT KOULUTUSTILANTEISSA


Kuinka motivoin ihmisiä oppimaan monikulttuurisessa ryhmässä?
Millaisia ominaisuuksia liitetään hyvään tai "surkeaan" kouluttajaan monikulttuurisessa ryhmässä?
Kun tehtäväni on kouluttaa uusia toimintatapoja, kuinka autan monikulttuurista ryhmää sitoutumaan muutokseen?
Miten tuen oppimista monimuotoisessa ryhmässä niin koulutuksen suunnittelu- kuin toteuttamisvaiheessa?

 

UNIDOSIN KOULUTUKSESSA

Kehität taitojasi nähdä ja analysoida kulttuurin vaikutusta koulutustilanteissa, olipa sitten kyse palvelukonseptin tai uusien toimintatapojen jalkauttamisesta, tuotteen käyttöönottokoulutuksesta tai brändiymmärryksen lisäämisestä.

Perehdyt erilaisiin arvostuksiin siitä millaista on laadukas ja hyvä koulutus, hyvä kouluttaja ja tavoiteltava vuorovaikutus koulutustilanteessa.

Opit käyttämään monikulttuurisen pedagogiikan viitekehystä oman suunnittelutyösi apuna. Esimerkiksi pystyt muokkaamaan omia kouluttamismetodeitasi niin, että jokaisella osallistujalla huolimatta taustastaan on yhtä hyvät mahdollisuudet menestyä, tai hyödyntämään osallistujien kielitaitoa ja kulttuurituntemusta.

Opit monenlaisia tapoja osallistaa ryhmäsi eritaustaisia jäseniä keskustelemaan ja reflektoimaan.

slaideri-nuoli-VASEN 0 Kun kulttuurit tulevat tiskille Kulttuurit koulutustilanteissa 3 nappi-OIKEA-PUOLI