Facebook Twitter blogi

KUN KULTTUURIT KOHTAAVAT OPETUKSESSA

Miten tuen oppimista monimuotoisessa ryhmässä?
Miten otan huomioon erilaiset oppimiseen ja opettajaan liittyvät odotukset
niin, että saan kaikki innostumaan oppimisesta?

Miksi monikulttuurisen luokan opiskelijani inhoavat ryhmätöitä?
Miten saan opiskelijat ajattelemaan kriittisesti ja arvioimaan lukemaansa ja oppimaansa?
Miten autan luokassani olevan maahanmuuttajataustaisen oppilaan oman identiteetin rakentamista?
Mitä teen, kun behavioristi kohtaa sosiokonstruktivistin?

 

UNIDOSIN KOULUTUKSESSA kehität taitojasi nähdä ja analysoida kulttuurin vaikutusta opetustilanteissa. Perehdyt erilaisiin arvostuksiin siitä millaista on laadukas ja hyvä opetus, opettaja ja vuorovaikutus luokassa. Opit käyttämään monikulttuurisen pedagogiikan viitekehystä oman suunnittelutyösi apuna. Saat välineitä luokan vuorovaikutuksen ohjaamiseen. Aihepiiri sopii mainiosti esimerkiksi koulun yhteisten VESO-päivien sisällöksi.

 

"Arvostan, että sain tietoa siitä, kuinka eri kulttuureissa opitaan / toimitaan - Pystyn heti yhdistämään tietyn käyttäytymisen syyt. Tämä oli elämäni ensimmäinen monikulttuurisuutta käsittelevä kurssi. Hyvä, että saimme myös konkreettisia työkaluja käyttöön, etteivät asiat jääneet ajatustasolle. Nyt ainakin yhdellä kurssillani tapahtuu OIKEASTI jotain uutta.
Kiitos! Kiva vetäjä + hyvät esimerkit. Jatkokurssille tarvetta!"

Osallistuja Haaga-Helia järjestämässä KuKo-koulutuksessa: Miten tukea eri 
kulttuurista
tulevien oppimista? Monikulttuurinen pedagogiikka ja
kulttuurienvälisen osaamisen
kehittäminen opetuksessa, kevät 2011

slaideri-nuoli-VASEN 0 Kun kulttuurit tulevat tiskille 2 Kun kulttuurit kohtaavat opetuksessa nappi-OIKEA-PUOLI